หมุดหลักฐานการระดับ

          ความถาวรมั่นคงของหมุดหลักฐาน ตลอดจนการมีจำนวนมากพอแก่ความต้องการของหมุดนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่สายงานระดับ (Level circuit) เนื่องจากการสร้างหมุดหลักฐานทางกำหนดสูงของจุดต่างๆ ต้องสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการสร้างหมุดหลักฐานจึงต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความมั่งคงแข็งแรง (Permanency)

          เพื่อหลีกเลี่ยงการทรุดตัวของหมุดหลักฐานทั้งในทางราบและทางดิ่ง เราจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงส่วนที่รองรับหมุดนั้นว่ามีความแข็งแรงเพียงใด

 2. ตำบลที่สร้างหมุด (Location)

ตำบลที่เลือกสร้างหมุดนี้ มีความสำคัญอย่ายิ่งอันหนึ่ง หมุดจะอยู่ได้นานเพียงใดขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหมุดด้วย สถานที่ที่ควรพิจารณามีดังนี้

2.1 อนุสาวรีย์

2.2 สถานีรถไฟ

2.3 สะพาน

2.4 อาคาร

2.5 ในตัวเมืองควรเลือกพื้นที่สงวนของรัฐหรือสี่แยกถนน หากเป็นอาคารควรจะสอบถามว่าในอนาคตจะรื้อถอนหรือไม่

2.6 บาทวิถี ควรจะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดไม่เหมาะแก่การสร้างหมุด ซึ่งหมุดจะถูกรบกวนจากทั้งคนและสัตว์ การขยายถนนมักจะมีเสมอ ๆ ถูกรื้อถอนและทำลายได้ง่าย

 3. ระยะห่างจากหมุดถึงหมุด (B.M. Spacing )

          เกณฑ์โดยทั่วไปได้กำหนดไว้ว่า สำหรับระยะห่างระหว่างหมุด B.M.P. ( Principal B.M. ) ในทุกๆ ระยะ 5 ก.ม. ควรมี BMP. อย่างน้อย 1 หมุดเสมอ หรือในระยะประมาณ 100 ก.ม. ต้องสร้างหมุด B.M.P.ไว้ในที่เหมาะสมประมาณ 20 หมุด หรืออาจเป็น 10 ก.ม. ต่อ 1 หมุด ถ้าภูมิประเทศไม่อำนวยให้ ระยะห่างของ B.M.S. (Secondary B.M.) สร้างขึ้นในช่วง ของตอนการระดับ (ระหว่าง B.M.P. ถึง B.M.P.) ประมาณ 2 ก.ม. ต่อ 1 หมุด และยอมให้ 2 กม. เศษ ถ้าภูมิประเทศไม่อำนวยให้

 4. รูปร่างของหมุด (Shape)

สำหรับหมุด BMP.ที่เราใช้กันแบบมาตรฐาน ด้านล่างของหมุดควรโตกว่าฐานที่อยู่เหนือพื้นดิน เราอาจพิจารณาแบบรูปแท่งพิรามิดตัด หรือรูปแท่งกรวยตัด หรืออาจพิจารณาแบบรูปทรงกระบอกตัดหรือรูปแท่งเหลี่ยมตัดก็ได้ แต่อย่าลืมฐานรากต้องขยายให้โตกว่าบนไปยังฐานล่างให้เหมาะสม แต่ควรให้ขอบฐานล่างโค้งแนวดิ่งขอบฐานบนยาว 1 นิ้ว ถึง 1 ฟุต ดังรูป

5. ขนาดและความลึก (Size and Depth)

ขนาดและความลึกของหมุด BMP. ตามแบบมาตรฐานได้ให้ไว้ แต่อย่างไรก็ตามควรจะไต่ถามวิศวกรในท้องถิ่นหรือพวกกรรมกรขุดดินต่างๆ ว่าใต้ผิวดินลงไปมีลักษณะเป็นอย่างไร

 6. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง (Material)

   วัสดุที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีผงฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปน ส่วนผสมควรถือเกณฑ์เปลี่ยนแปลงดังนี้คือ 1:2:4 หรือ 1:3:5 แต่ฐานบนซึ่งหน้าตัด 12 นิ้ว ควรใช้ส่วนผสมที่ดีมาก ตอนที่ต้องฝังหมุดหัวทองเหลือง ควรใช้ส่วนผสมซีเมนต์กับทรายเป็น 1:3 คือ ซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 3 ส่วน และบนสุดของงานควรใช้ซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน เราอาจใช้หล่อหมุดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้หมุดแข็งแรงและทนทาน หลังจากหล่อหมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรหากระดาษหรือผ้าคลุมไว้แล้วเอาดินทับข้างบนหรือวัตถุอื่นอย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพราะถ้าปล่อยให้แข็งเร็วคอนกรีตอาจแตกได้ง่ายการหล่อหมุดถ้ามีเศษใบไม้ หรือสิ่งอื่นปนเข้าไปจะทำให้เกิดรอยโหว่ และแตกเกิดขึ้นภายใน จะทำให้หมุดขาดความมั่นคงแข็งแรง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>